HBD YB

posted on 18 May 2010 21:27 by zzzeamn

HBD YB~

 

 

 

Happy Birthday To U

Happy Birthday To U

Happy Birthday Happy Birthday

Happy Birthday To U ~

 

 

วู้วๆๆๆๆๆ

แก่ขึ้นอีกปีแล้ว มีความสุขเพิ่มขึ้นมากๆนะเออ

ขอให้ร่างกายแข็งแรง มีเวลาพักผ่อนมากกว่าทุกวันนี้

ขอให้มีแต่เรื่องดีๆๆ

ยอดขายพุ่งๆๆๆๆๆ

HBD YB~

Comment

Comment:

Tweet

ส่วนสูงพุ่ง?คงไม่พุ่งแล้วล่ะเนอะ
ฮ่าๆๆๆๆ

#1 By Nina* on 2010-05-18 22:06