ถ้า

posted on 01 Jul 2011 02:23 by zzzeamn
ถ้าบอกให้รอ  ก็จะรอ
 
ถ้าบอกให้ลืมเรื่องเดิมๆ ก็จะพยายามลืม
 
ถ้าบอกให้ทำอะไรก็จะทำ จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
แต่ถ้าจะบอกให้เลิกรัก  มันคงจะยาก

Comment

Comment:

Tweet